Şase echipe au intrat în etapa finală de selecţie pentru Muzeul şi Centrul de Educaţie al Universităţii de Stat.

Scopul proiectului arhitectural este de a realiza un Muzeu şi Centru de Educaţie pentru Politehnica din Moscova.

Noul centru arhitectural se doreşte a deveni un loc de întâlnire pentru comunitatea ştinţifică din Rusia dar şi internaţională.

În februarie cele şase echipa îşi vor prezenta propunerea de arhitectură pentru ca în martie să se aleagă arhitectul care va proiecta construcţia.