Clădirile civile din punct de vedere al securității la incendiu pot fi clădiri înalte, clădiri foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate sau clădiri normale, dacă nu se face încadrarea în una din categoriile de mai sus.

Clădirile civile înalte sunt acele clădiri la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenţie a pompierilor pe cel puţin două laturi ale clădirii. Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii.
Nu sunt considerate clădiri înalte:
• construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;
• clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupă maximum 50% din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei, circulaţii funcționale.

În primul rând trebuie să știm că aceste clădiri trebuie să fie realizate din materiale incombustibile cu performanțe la foc ridicate astfel încât să se evite riscul prăbușirii. Toate clădirile înalte trebuie să fie încadrate în gradul 1 de rezistență la foc.

conditii minime pentru incadrarea constructiilor in grade de rezistenta la foc P118-1

Clădirile înalte vor avea în mod obligatoriu două case de scară independente pentru a se putea asigura două căi de evacuare. Casele de scară vor fi închise în camere proprii delimitate de restul construcției cu pereți și planșee rezistente la foc cel puțin 180 de minute/ 120 de minute, incombustibile. Accesul în casa de scară se face printr-o cameră tampon, printr-un sas cu pereți și planșee rezistenți la foc cel puțin 60 de minute și uși rezistente la foc 30 de minute. Cel puțin una din casele de scară trebuie să asigure accesul și la nivelul teraselor.

CLADIRI INALTE MODEL
CLADIRI INALTE MODEL

Pereții exteriori la clădirile înalte vor fi în mod obligatoriu incombustibili și rezistenți la foc cel puțin 15 minute. În mod obligatoriu se vor prevedea fâșii de întrerupere a continuității fațadei cu zona incombustibile cu performanțe la foc de cel puțin 30 de minute și o lățime de 120cm.

Dacă o clădire înaltă are subsol cu parcări atunci separarea față de subsol se face prin pereți incombustibil rezistenți la foc 4 ore și prin planșee rezistente la foc 3 ore. Ușile de comunicare sunt permise dar acestea trebuie să fie rezistente la foc cel puțin 60 de minute și să existe încăperi tampon care să asigure comunicarea între subsolul cu parcare și restul clădiri înalte.

Holurile și casele de scară ce nu au iluminare naturală, adică geamuri direct către exterior, vor avea asigurată desfumare.

Ascensoarele trebuie de asemenea protejate prin pereți cu rezistență la foc de cel puțin 120 de minute iar accesul se face prin uși rezistente la foc 120 de minute. În caz de incendiu aceste lifturi trebuie să coboare la parter pentru a permite utilizarea lor rapidă de către forțele de intervenție. La clădirile înalte cel puțin un ascendor se va realiza astfel încât să poată fi utilizat de către forțele de intervenție.