Verificatorii de proiecte reprezintă arhitecți sau ingineri, adică specialiști în construcții, autorizați de către statul român pentru a verifica calitatea serviciilor de proiectare și modul în care cerințele fundamentale sunt respectate.

Cerințele fundamentale reprezintă o serie de criterii tehnice minimale stabilite în normative și alte reglementări tehnice.

Verificatorii de proiecte pot fi arhitecți , inginer de construcții sau ingineri de instalații. Autorizarea verificatorilor de proiecte se face pe bază de examen de către ministerul dezvoltării.

Verificarea proiectului tehnic este responsabilitatea investitorului.

Pentru mai multe detalii despre rolul verificatorului de proiecte sau dacă sunteți în căutarea unui verificator de proiecte puteți să intrați aici.